Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

  • Sektörel Müşteri ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak,
  • Süreç ve yönetimde risk tabanlı yaklaşımı esas alarak maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
  • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
  • Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak,
  • Ölçülebilir değer yönetimiyle, öz değerlendirmeye dayalı stratejiler geliştirmek,
  • Eğitim ve farkındalığa önem vererek, gelişimi sürekli teşvik etmek ve iş sürekliliğini sağlamak,
  • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,
  • Yasal ve mevzuat şartlarına bağlı hareket etmek.

          Kalite Politikası olarak benimsenmiştir.